Aplikacja SADP - narzędzie do organizacji systemów CCTV opartych na urządzeniach HIKVISION w sieci lokalnej

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
SADP (Serch Active Device Protocol) to proste oprogramowanie znajdowania urządzeń w sieci LAN i ustawiania parametrów sieciowych. Wyszukuje ono rejestratory ULTIMAX oraz ULTIMAX – Hikvision, kamery ULTICAM, serwery ULTINET. Dzięki niemu w szybki i łatwy sposób zarządzać można parametrami sieciowymi podpiętych rejestratorów oraz kamer IP. Program pracuje na platformie Windows XP, Vista, 7. Pliki spakowane w archiwum WinRAR pobrać można TUTAJ.
Plik należy rozpakować do jednego folderu
Przed uruchomieniem aplikacji zainstalować należy WinPcap dostarczony z programem. WinPcap to zestaw bibliotek dla systemu Windows, pozwalający aplikacji takiej jak SADP uzyskać dostęp do pakietów sieciowych znajdujących się na stosie, z pominięciem wyższych warstw sieciowych. Sam SADP nie musi być instalowany. Wszystkie pliki powinny jednak znajdować się w jednym katalogu, który należy umieścić w ścieżce, z której nie zostanie łatwo skasowany. Skrót do pliku wykonywalnego można umieścić na pulpicie.
Pliki dostarczane w pakiecie razem z aplikacją SADP
Aby SADP mógł prawidłowo pracować, należy pozostawić włączoną tylko jedną kartę sieciową. Pozostałe urządzenia muszą być wyłączone.
Wyłączanie drugiej karty sieciowej w systemie Windows XP
Przykładowe rozwiązanie architektury sieciowej przedstawia schemat poniżej. Najczęściej okazuje się, że adresy IP urządzeń są nieznane lub nawet niewidoczne dla urządzeń sieciowych. Protokół SADP pracuje ciągle wykrywając urządzenia posiadające inne klasy adresu IP.
Po uruchomieniu programu urządzenia zostaną wyszukane automatycznie. Okno składa się z kilku elementów: lista wyszukanych urządzeń oraz panel boczny na którym znajdują się pola informacyjne oraz pola do wprowadzania zmian i zapisywania ustawień. Jak widać na przykładzie poniżej wyszukane zostały 3 urządzenia: jedno posiada adres IP 192.168.0.7, a dwa nowo dodane posiadają ustawione firmowo adresy 192.0.0.64. Zaznaczając na liście jeden z nich w polach po prawej stronie pojawią się szczegółowe informacje.
Okno główne programu SADP
Jak zarządzać poszczególnymi elementami monitoringu?
Aby wprowadzać proste zmiany w ustawieniach sieciowych urządzeń należy wybrać urządzenie z listy, a następnie kliknąć przycisk „modify”. Urządzenie wyświetlanie jest po kodzie producenta – taki sam numer seryjny posiada na naklejce znajdującej się na obudowie.
Modyfikowanie ustawień sieciowych wybranego urządzenia
Wyszarzałe pola przejdą w tryb edycji. Zmienić można port urządzenia, adres IP oraz maskę podsieci. Po wprowadzeniu zmian w pole „--please input password--” należy wpisać hasło administratora danego urządzenia. Standardowe hasło to „12345”. Kliknąć „save” aby zapisać ustawienia.
Wprowadzanie zmian
Po zachowaniu zmian program odświeży listę urządzeń i wyświetli komunikat o udanym wprowadzeniu zmian.
Wyświetlony komunikat o poprawnym wprowadzeniu zmian
Analogiczne operacje wykonywać można dla wszystkich kompatybilnych urządzeń.
Odzyskiwanie utraconego hasła.
Zdarzyć się może, że hasło administratora na rejestratorze lub innym urządzeniu zostanie utracone. Konieczny w takim przypadku jest kontakt z instalatorem lub dystrybutorem. Oprócz dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających własność rejestratora i tożsamość właściciela, konieczne jest przekazanie numeru seryjnego, który odczytać można z programu SADP. W tym celu należy uruchomić program i wyszukać urządzenie w sieci lokalnej – będzie ono widoczne bez względu na adres lub hasło. Następnie po odnalezieniu go należy spisać cały numer seryjny.
Odnajdywanie numeru seryjnego urządzenia
Procedura odzyskiwania hasła trwa zwykle 1-2 dni robocze. Po przekazaniu zapytania do działu technicznego, jako informację zwrotną właściciel otrzymuje kod odblokowujący. Kod ważny jest tylko przez jedną dobę (ważna jest data zapisana na rejestratorze).
Otrzymany kod należy wprowadzić w programie SADP. Należy tak jak poprzednio uruchomić program, odnaleźć urządzenie, a następnie w polu „resume default password” wprowadzić otrzymany kod odblokowujący.
Wprowadzanie kodu odblokowyjącego
Po wprowadzeniu kodu zostanie przywrócone hasło pierwotne „12345”.