Anteny w Londynie

W krajobrazie Londynu dominują anteny komunikacyjne. Ze względu na szerokie rozpowszechnienie telewizji kablowej i zakaz instalacji anten na elewacjach budynków, trudno zobaczyć w centrum anteny do telewizji naziemnej lub satelitarnej. Na elewacjach domów można natomiast spotkać anteny komunikacyjne i co ciekawe często w niewielkich odległościach od okien. Na przedmieściach, dziwi mocowanie anten telewizyjnych na delikatnych masztach, jednak jest ono widocznie wystarczające dla pojedynczych zwykle anten UHF. Nad Londynem dominuje wieża przekaźnikowa BT o wysokości 164 m.
Nad Londynem dominuje wieża przekaźnikowa BT o wysokości 164m
Zbliżenie na anteny.
Trzeba sobie jakoś radzić – w Londynie nie wolno wieszać anten na elewacjach budynków.
Typowy dach na przedmieściu – dziwią delikatne maszty.
Anteny komunikacyjne na elewacji budynku.
Najbardziej popularna antena w okolicach Londynu.
Pole antenowe
Pole antenowe, na trasie Birmingham - Londyn, jest to centrum nadawcze średnio lub krótkofalowe, bliskość budynków mieszkalnych sugeruje, że albo nieużywane, albo będące centrum nasłuchowym. Dwie wysokości masztów sugerują że centrum pracuje na dwóch pasmach
takie pole pozwala na kształtowanie charakterystyki promieniowania anten
zasilanie tak złożonych układów anten jest bardzo skomplikowane, zazwyczaj poprzez falowody, czasem przy małych mocach zwykłymi kablami
takie pola antenowe były wykorzystywane do nadawania programów Głosu Ameryki, Radio Wolna Europa, Deutsche Welle, Radia Moskwa czy BBC, niestety obecnie fale średnie i krótkie praktycznie pozbawione są języka polskiego.