FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Telewizyjne instalacje hotelowe - stacje czołowe, wzmacniacze, modulatory
Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
PORADNIK DLA: INWESTORÓW, BIUR PROJEKTOWYCH, INSTALATORÓW
Cyfryzacja telewizji jest motorem napędowym wielu działań związanych z modernizacją instalacji telewizyjnych. Unowocześniane i odświeżane są instalacje indywidualne oraz zbiorcze w blokach wielorodzinnych. Trend ten dotyczy również instalacji hotelowych, które wykonane nowocześnie i profesjonalnie stanowić mogą jeden z aspektów podwyższających standard danego obiektu.
Jednym z kryteriów podziału hotelowych instalacji telewizyjnych jest treść, jaka ma być w nich dystrybuowana. Te prostsze dystrybuować mają wyłącznie ogólnie dostępną naziemną telewizję cyfrową, w innych właściciele umieścić mogą dodatkowe kanały telewizji satelitarnej, w szczególności kanały premium. Skonstruowana przez inwestora oferta programowa może być nastawiona na wybrane kategorie gości oraz klientów hotelowych (kanały w językach obcych, tematyczne, itd...).
Na wstępie warto podkreślić fakt, iż w przypadku hoteli/pensjonatów, w których system telewizji bazuje na stacji czołowej, bez większego znaczenia jest ilość pokoi (gniazd) w instalacji. Na cenę stacji rzutuje bezpośrednio liczba oraz rozmieszczenie kanałów na transponderach satelitarnych. Ilość gniazd wpływać może jedynie na konieczność zainwestowania w dodatkową infrastrukturę aktywną (wzmacniacze) – stanowi to jednak zwykle niewielki procent kosztów stacji.
Jest to zasadniczy problem przy tworzeniu kosztorysu dla tego typu inwestycji. Inwestor nie wie często na jakie programy się zdecydować oraz jaka lista programów da optymalny efekt w kosztorysie. Wychodząc naprzeciw tym problemom tworzymy niniejszy poradnik dla zainteresowanych tą tematyką hotelarzy oraz instalatorów. Prezentujemy w nim m.in. przykłady praktycznych rozwiązań dla stacji czołowych dla różnej liczby programów, profilu gości, itd.
Instalacja dystrybuująca kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
Hotele z nową infrastrukturą
Właściciele nowobudowanych hoteli oraz pensjonatów, zaopatrujący pokoje swoich obiektów w telewizory LCD z wbudowanym tunerem naziemnej telewizji cyfrowej (kompatybilnym z MPEG-4) zadbać muszą jedynie o właściwe dostarczenie sygnału od anteny do gniazd. Zrealizować to można poprzez zastosowanie odpowiedniego do warunków sygnałowych oraz ilości gniazd wzmacniacza.
W przypadku mniejszych pensjonatów, czy hoteli liczących od kilkunastu do kilkudziesięciu gniazd telewizyjnych i położonych w miejscach z dobrym sygnałem, zasadnym będzie zastosowanie jednego ze wzmacniaczy kanałowych Telmor.
Z punktu widzenia instalatora najciekawszą propozycją będzie tu model WWK-951 R89861 z możliwością cyfrowego przestrajania kanałów. Oferuje on również największe wzmocnienie wynoszące około 45dB w paśmie UHF, co przekłada się na realizację instalacji obejmującej większą liczbę gniazdek (nawet około 100, choć liczba ta zależna jest od rodzaju i typów zastosowanych w instalacji elementów pasywnych oraz okablowania) bez stosowania dodatkowych wzmacniaczy.
W przypadku dużych obiektów oraz w sytuacjach, gdy hotel położony jest na obszarze o słabszej dostępności sygnału lub sygnał ten jest zakłócany na przykład przez inne nadajniki, zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu wzmacniaczy kanałowych Terra. Dzięki wysokiej selektywności, przetworzony i wzmocniony przez nie sygnał daje podstawę do budowania większych systemów.
W skład systemu wchodzą:
 • R82510 - at420 - podwójny panel wzmacniacza kanałowego
 • R82511 - at440 - poczwórny panel wzmacniacza kanałowego
 • R82515 - mt420 - podwójny panel modulatora jednowstęgowego VSB
 • R82520 - ma400 - szerokopasmowy wzmacniacz o wysokim poziomie wyjściowym i pasmowych wejściach FM oraz VHF
 • akcesoria: zasilacz, taśma zasilania, mostki połączeniowe, itd.
Cyfrowy dwukanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC at420 TERRA
Cyfrowy czterokanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC at440 TERRA
Cyfrowy dwukanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC at420 TERRA
Wielowejściowy wzmacniacz FM/VHF/UHF ma400 Terra
at420 R82510
at440 R82511
mt420 R82515
ma400 R82520
W obiektach hotelowych spotkać możemy zazwyczaj jeden z dwóch typów okablowania budynków:
 • topologia gwiazdy, w której wszystkie przewody z gniazd TV w pokojach doprowadzone są do jednego punktu centralnego (strych, piwnica, serwerownia, itp.) - mniejsze obiekty,
 • topologia rozgałęźno-odgałęźna, w której sygnał dzielony jest na logiczne podsieci obejmujące daną grupę pokoi (np. piętro lub skrzydło budynku) – zazwyczaj obiekty większe, sygnał jest wówczas dodatkowo wzmacniany na początku danej podsieci.
Modularność systemu wzmacniaczy Terra pozwala na elastyczne dopasowanie go do obu typów instalacji.
W pierwszym przypadku, gdy sygnał dzielony jest na kilkadziesiąt torów już w punkcie centralnym, należy zadbać o względnie wysoki poziom sygnału. Zastosowanie w jednym szeregu wzmacniaczy kanałowych at420 R82510 / at440 R82511 oraz szerokopasmowego wzmacniacza ma400 R82520 o poziomie wyjściowym wynoszącym 117dBuV da możliwość podziału sygnału na nawet 150 gniazd.
W przypadku większej ilości gniazd, prowadzenie wszystkich przewodów do punktu centralnego jest mało praktyczne oraz nieekonomiczne. Wówczas zasadnym jest podzielenie sygnału na kilka logicznych podsieci oraz dodatkowe wzmocnienie sygnału na wejściu każdej z nich.
W takiej sytuacji jako wzmacniacze wejściowe znakomicie posłużyć mogą dwukanałowe at420 R82510 oraz czterokanałowe at440 R82511 o poziomie wyjściowym wynoszącym 85dBuV. Poziom taki pozwala na bezproblemowy podział sygnału na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt podsieci (gniazd). Kolejne stopnie wzmocnienia realizowane mogą być na typowych szerokopasmowych wzmacniaczach budynkowych.
Na poniższych schematach przedstawiono dwie typowe instalacje telewizji naziemnej w hotelach.
Schemat instalacji w topologii rozgałęźnej. Kliknij na schemat by ściągnąć rysunek w wersji pdf.
Oferta szerokopasmowych wzmacniaczy budynkowych Terra:
     
NazwaHA-123HA-126HA-129HA-024
KodR82301R82303R82314R82292
Maks. wzmocnienie28 dB34 dB36 dB30 dB
Hotele wyposażone w odbiorniki kineskopowe lub LCD z tunerem MPEG2
W sytuacji, gdy dany hotel lub pensjonat wyposażony jest w telewizory starego typu, modernizacja instalacji przyjąć może jeden z kilku scenariuszy. Podstawowym kryteriów dla wyboru odpowiedniej drogi jest, oprócz ceny – liczba odbiorników telewizyjnych w danym obiekcie.
W przypadku małych obiektów wyposażonych w kilkanaście odbiorników zasadnym będzie wymiana telewizorów na odbiorniki nowego typu - dostosowane do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. W sytuacji, gdy budżet nie pozwala na kompleksową wymianę telewizorów dobrym rozwiązaniem jest zakup odbiorników naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Należy jednak pamiętać o tym, iż wiąże się to z koniecznością umieszczenia w pokojach dodatkowych urządzeń oraz pilotów zdalnego sterowania.
   
NazwaOpticum HD N3Ferguson Ariva T650i
KodA99288A99312
Właściciele obiektów hotelowych wyposażonych w kilkadziesiąt lub więcej pokoi (oraz odbiorniki starego typu) skorzystać mogą z innych rozwiązań. W takiej sytuacji wymiana telewizorów może być zbyt kosztownym rozwiązaniem a umieszczenie przy każdym z nich odbiornika DVB-T wiązać się może z problemami eksploatacyjnymi; zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj stacja czołowa z transmodulatorami CODFM-PAL dokonująca konwersji sygnału cyfrowego na sygnał analogowy.
W pełni profesjonalnym rozwiązaniem problemu zamiany cyfrowego sygnału DVB-T na sygnał analogowy jest wyposażona w odpowiednie panele kompaktowa stacja czołowa MMH-3000. Stacja dedykowana jest do większych obiektów, choć z powodzeniem stosowana może być również w mniejszych hotelach. Dzięki modularnej budowie, możliwe jest poszerzanie funkcjonalności stacji, m.in. o dystrybucję kanałów satelitarnych, czy sygnałów multimedialnych. Możliwości te opisane zostaną w dalszej części artykułu.
Podstawowymi elementami stacji czołowej MMH-3000 dedykowanej do wyżej opisanej aplikacji są:
 • jednostka centralna UC-380 R81700 wyposażona w zasilacz oraz wzmacniacz, mieszcząca do 8 modułów,
Jednostka centralna UC-380 do stacji czołowej MMH-3000
 • transmodulator COFDM-PAL RT-316 R81707 dokonujący konwersji jednego programu cyfrowego na program analogowy i przekazania pozostałych w strumieniu MPEG-TS na moduły DM-316,
Transmodulator OFDM-PAL DSB RT-316 do stacji czołowej MMH-3000 TERRA
 • dekompresor strumienia MPEG-TS DM-316 R817121 transmoduluje jeden kanał z danego multipleksu cyfrowego na PAL.
Dekompresor MPEG/PAL DSB DM-316 do stacji czołowej MMH-3000 Terra
Na zamówienie dostępne są również inne wersje paneli RT/DM, m.in. w wersjach wyposażonych w jednowstęgowy modulator VSB : RT-315 oraz DM-315.
Poniżej przedstawiono zestawienie sprzętowe niezbędne do realizacji stacji czołowej zamieniającej 17 programów wchodzących w skład 3 multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na analogowy sygnał PAL. Zastosowanie trzech jednostek centralnych UC-380 R81700 mogących pomieścić w sumie 24 moduły, pozwala na bezproblemową rozbudowę stacji w przyszłości (dokładanie kolejnych programów do multipleksów cyfrowych). Z drugiej strony, w sytuacji, gdy inwestor decyduje się na mniejszą liczbę kanałów, możliwe jest oczywiście usunięcie wybranych paneli stacji czołowej.
Konfiguracja paneli RT-316 oraz DM-316 odbywa się przy pomocy darmowego oprogramowania Terra Link i nie powinna sprawić najmniejszych kłopotów użytkownikowi. Konfiguracja sprowadza się do przeskanowania pasma TV oraz wyboru odpowiedniego kanału.
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
W tabeli poniżej zestawiono ideowe porównanie cenowe wszystkich opisywanych rozwiązań dla dystrybucji sygnału DVB-T w obiektach hotelowych wyposażonych w analogowe odbiorniki telewizyjne.
 Przybliżona cena netto rozwiązania w przeliczeniu na 1 pokój [PLN]*
Ilość pokoiZakup nowych TV**Zakup odbiorników DVB-TTerra MMH-3000
20800110714
50800110285
100800110142
15080011095
* przy założeniu dystrybucji 16 programów ze stacji czołowej
** przybliżona cena rynkowa najtańszych dostępnych modeli TV 24 cale (grudzień 2012)
Jak widać, w przypadku dużych obiektów inwestycja w profesjonalną stację czołową może nieść ze sobą blisko 90% niższy nakład finansowy w stosunku do rozwiązania bazującego na całkowitej wymianie odbiorników telewizyjnych.
Instalacja dystrybuująca kanały telewizji naziemnej oraz satelitarnej
UWAGA: Wszystkie prezentowane zestawienia sprzętowe pod konkretne listy programów mogą ulec deaktualizacji z związku ze zmianami w ofercie platform satelitarnych oraz zmianami na transponderach satelitarnych. W celu uzyskania szczegółowej wyceny skontaktuj się z działem handlowym firmy Dipol.
Hotele wyposażone w odbiorniki analogowe
Stacje czołowe dystrybuujące programy satelitarne po konwersji na postać analogową to ciągle popularne rozwiązanie stosowane w wielu hotelach. Kanały satelitarne stanowić mogą uzupełnienie oferty programów telewizji naziemnej lub być jedynym źródłem oferty programowej w instalacji. W skład stacji wejść mogą opisywane wcześniej moduły do zamiany naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na sygnał analogowy oraz:
 • transmodulator RDC-313 R81710 zamieniający satelitarny sygnał DVB-S (kodowany lub niekodowany) na sygnał analogowy
Odbiornik RDC-313 QPSK/PAL do stacji czołowej MMH-3000
 • enkoder DM-313 R81712 stosowany w przypadku, gdy grupa interesujących inwestora programów nadawana jest z tego samego transpondera satelitarnego
Dekompresor DM-313 strumienia MPEG-2 dla stacji czołowej MMH-3000 Terra
Poniżej przedstawionych zostało kilka przykładów rozwiązań dla stacji czołowej MMH-3000 Terra w wersji analogowej. Pod każdym z przykładów umieszczone zostały informacje o zawartych w nim kanałach:
Przykład 1: 4 programy telewizji naziemnej uzupełnione o 4 programy telewizji satelitarnej
w sumie 8 programów
Oferta programowa obejmuje podstawowe ogólnodostępne programy oraz dodatkowy kanał informacyjny, kanał o tematyce motoryzacyjnej, kobiecej oraz program dla dzieci.
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
L.p.NazwaTransponderŹródło
1TVP1MUX3DVB-T
2TVP2MUX1DVB-T
3TVNMUX2DVB-T
4PolsatMUX2DVB-T
5TVN2411393VSAT - Hotbird 13.0E
6TVN Turbo
7TVN Style
8Cartoon Network10949VSAT - Hotbird 13.0E
Zestawienie sprzętowe:
NazwaKodIlość
RT-316R817073
DM-316R8171211
RDC-313R817102
DM-313R817122
UC-380R817001
Przykład 2: 4 programy telewizji naziemnej oraz 12 programów telewizji satelitarnej, w tym kanały premium oraz kanały informacyjne w językach obcych – w sumie 16 programów
Uniwersalna oferta zawierająca szeroką ofertę programów w języku polskim dla każdego oraz 3 popularne kanały w języku niemieckim oraz 2 w języku angielskim.
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
L.p.NazwaTransponderŹródło
1TVP1MUX3DVB-T
2TVP2MUX1DVB-T
3TVNMUX2DVB-T
4PolsatMUX2DVB-T
5TVN2411393VSAT - Hotbird 13.0E
6TVN Turbo
7TVN Style
8Cartoon Network10949VSAT - Hotbird 13.0E
9Canal+10892HSAT - Hotbird 13.0E
10Canal+ Film
11Canal+ Sport
12RTL12187HSAT - Astra 19.2E
13N-TV
14N2412544HSAT - Astra 19.2E
15BBC World News12597VSAT - Hotbird 13.0E
16CNN Int. Europe11778VSAT - Hotbird 13.0E
Zestawienie sprzętowe:
NazwaKodIlość
RT-316R817073
DM-316R8171211
RDC-313R817106
DM-313R817126
UC-380R817002
Hotele wyposażone w odbiorniki cyfrowe
Właściciele obiektów wyposażonych w telewizory z cyfrowym tunerem DVB-T powinni zapomnieć o analogowej dystrybucji sygnału telewizyjnego.
Dlaczego warto przejść na sygnał cyfrowy w hotelu?
 • Lepsza jakość obrazu – możliwość dystrybucji kanałów w rozdzielczości High Definition.
 • Jakość obrazu identyczna w całej instalacji – jakość sygnału cyfrowego (DVB-T) nie ulega degradacji tak, jak ma to miejsce w przypadku sygnału analogowego w rozległych instalacjach, w których malejący C/N powoduje szumy i zakłócenia obrazu. W instalacjach DVB-T wszystkie odbiorniki wyświetlają obraz z tą samą jakością.
 • Oszczędność pasma – w przypadku obiektów z bogatą ofertą programową i aplikacjami dodatkowymi, nie bez znaczenia może być fakt, iż wykorzystując modulację COFDM, aż 6-cio krotnie oszczędzamy pasmo telewizyjne.
 • Jednolitość standardów emisji w dalszej perspektywie (wyłączenie analogowej telewizji naziemnej).
 • Cena - panuje mylne przekonanie, iż stacje czołowe dystrybuujące programy w postaci cyfrowej są droższe od stacji analogowych. W praktyce, w zależności od konfiguracji (oferty programowej) stacja cyfrowa może być znacznie tańsza, niż oferująca mniej programów stacja analogowa. Wynika to z zastosowania mniejszej ilości paneli.
Panele stacji wykorzystywane w hotelowych, cyfrowych stacjach czołowych:
 • transmodulator TDX-311 R81711 zamieniający sygnał satelitarny (programy z jednego transpondera) na cyfrowy sygnał DVB-T (dla programów niekodowanych)
Odbiornik TDX-311 8PSK/COFDM FTA do stacji czołowej MMH-3000
 • transmodulator TDX-311 R81711C zamieniający sygnał satelitarny (programy z jednego transpondera) na cyfrowy sygnał DVB-T (dla programów kodowanych)
Odbiornik TDX-311C 8PSK/COFDM z modułem CI do stacji czołowej MMH-3000
 • enkoder i modulator TRX-360 R81709 wyposażony w 6 wejść dla odbiorników RDC-311 R817102 służący do tworzenia własnych cyfrowych multipleksów (paczek) programowych. Jeden modulator stworzyć może paczkę, w skład której wejść może maksymalnie 7-8 programów z różnych transponderów (maksymalnie 6)
Modulator COFDM TRX-360 do stacji czołowej MMH-3000 TERRA
 • odbiornik RDC-311 R817102 dedykowany do odbioru sygnału (jednego transpondera) DVB-S/DVB-S2 z satelity i przekazania go w postaci strumienia cyfrowego do jednego z wejść modulatora TRX-360 R81709
Demodulator DVB-S/S2 - MPEG-TS RDC-311 do stacji czołowej MMH-3000 Terra
Uwaga:
W zależności od życzenia inwestora programy naziemnej telewizji cyfrowej wprowadzone mogą być do instalacji przy wykorzystaniu paneli CT-311 R81715 (1 panel na jeden multipleks) lub przy pomocy zewnętrznych wzmacniaczy kanałowych, po których sygnał sumowany będzie z sygnałem ze stacji. Pierwsza opcja, choć nieco droższa, zapewnia brak konieczności stosowania dodatkowych urządzeń, a cały sprzęt zamknięty zostaje w jednostce centralnej stacji. Drugie rozwiązanie jest bardziej optymalne cenowo, jednak wiąże się z koniecznością zakupu większych szaf montażowych.
Przykład 1: 17 programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, 12 programów satelitarnych – w sumie 29 programów (wszystkie w języku polskim)
Przykład oferty programowej zawierającej wyłącznie kanały w języku polskim. Zastosowanie modułów cyfrowych pozwala na ograniczenie liczby jednostek centralnych do jednej sztuki.
L.p.NazwaTransponderŹródło
1TVP1MUX3DVB-T
2TVP2MUX1DVB-T
3ATM RozrywkaMUX1DVB-T
4Eska TVMUX1DVB-T
5TVP InfoMUX1DVB-T
6Polo TVMUX1DVB-T
7TTVMUX1DVB-T
8PolsatMUX2DVB-T
9TVNMUX2DVB-T
10TVN7MUX2DVB-T
11TV4MUX2DVB-T
12TV PulsMUX2DVB-T
13TV6MUX2DVB-T
14Polsat Sport NewsMUX2DVB-T
15TVP KulturaMUX3DVB-T
16TVP PoloniaMUX3DVB-T
17TVP HistoriaMUX3DVB-T
18TVN2411393VSAT - Hotbird 13.0E
19TVN Turbo
20TVN Style
21Canal+10892HSAT - Hotbird 13.0E
22Canal+ Film
23Canal+ Sport
24ESPN11117VSAT - Hotbird 13.0E
25BBC Enterntaiment
26BBC Lifestyle
27BBC Knowledge
28Cbeebies
294Fun TV10719VSAT - Hotbird 13.0E
Wersja A: Zastosowanie paneli stacji czołowej do dystrybucji kanałów naziemnej telewizji DVB-T
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
Zestawienie sprzętowe:
NazwaKodIlość
CT-311R817153
TDX-311CR81711C1
RDC-311R8171023
TRX-360R817091
UC-380R817001
Wersja B: Zastosowanie wzmacniaczy kanałowych DVB-T do dystrybucji kanałów naziemnej telewizji DVB-T
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
Zestawienie sprzętowe:
NazwaKodIlość
at420R825102
DR-60-12R825321
TDX-311CR81711C1
RDC-311R8171023
TRX-360R817091
UC-380R817001
Przykład 2: 17 programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, 25 programów telewizji satelitarnej
w sumie 42 programy, w tym:
 • 29 programów w języku polskim
 • 6 programów w języku niemieckim
 • 2 programy w języku angielskim
 • 3 programy w języku francuskim
 • 2 programy w języku rosyjskim
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
L.p.NazwaTransponderŹródłoJęzyk
1 - 7TVP2, ATM, Eska, TVP Info, Polo, TTVMUX1DVB-TPL
8- 14TVN, Polsat, TVN7, TV4, TV6, Polsat Sport News, PulsMUX2DVB-TPL
15 - 17TVP1, TVP Historia, Kultura, PoloniaMUX3DVB-TPL
18 - 20TVN24, TVN Style, TVN Turbo11393VSAT - Hotbird 13.0EPL
21 - 23Canal+, Canal+ Film, Canal+ Sport10892HSAT - Hotbird 13.0EPL
24 - 28EPSN, BBC Ent., BBC Life., BBC Know., Cbeebies11117VSAT - Hotbird 13.0EPL
294Fun TV10719VSAT - Hotbird 13.0EPL
30 - 33ZDF, 3Sat, KiKA, ZDF Info11954HAstra - 19.2EDE
34 - 35RTL, N-TV12188HAstra - 19.2EDE
36 - 37Russia 24, RTR Planeta11034VSAT - Hotbird 13.0ERU
38 - 39France 24, CCTV Francais11538VAstra - 19.2EFR
40TV 5 Monde11137VSAT - Hotbird 13.0EFR
41BBC World News12597VSAT - Hotbird 13.0EEN
42CNN Int. Europe11778VAstra - 19.2EEN
Zestawienie sprzętowe:
NazwaKodIlość
CT-311R817153
TDX-311CR81711C1
RDC-311R8171029
TRX-360R817093
UC-380R817002
Własny program hotelowy w instalacji
Niejednokrotnie zdarza się, iż właściciel obiektu hotelowego chce, aby na jednym z dostępnych w instalacji kanałów, dystrybuowany był program hotelowy o wybranej przez niego treści. Źródło sygnału stanowić może wówczas komputer PC, odtwarzacz DVD/Blu Ray, laptop lub najczęściej odtwarzacz multimedialny umożliwiający odtwarzanie przygotowanych wcześniej prezentacji oraz materiałów wideo.
"Wprowadzenie" kanału do instalacji odbywa się najczęściej za pomocą modulatora. W zależności od tego, jakiego rodzaju sygnał dostępny ma być na wyjściu urządzenia (analogowy lub cyfrowy) dostępne są dwa rodzaje urządzeń. Modulatory analogowe to rozwiązanie zdecydowanie najtańsze. Modulator cyfrowy to koszt większy, jednak wiąże się z tym szereg zalet związanych z dystrybucją sygnału w postaci cyfrowej (lepsza jakość, kanały HD, taka sama jakość sygnału w całej instalacji, itd.).
Wersja analogowa
W przypadku gdy źródło sygnału telewizyjnego stanowi analogowa stacja czołowa MMH-3000 Terra, do wprowadzenia programu hotelowego do instalacji posłużyć może panel modulatora MT-310 R81708.
Modulator MT-310 VSB do stacji czołowej MMH-3000
Modulator analogowy MT-310 R81708 do stacji czołowej MMH-3000.
Rozwiązanie bazujące na typowych modulatorach wolnostojących jest rozwiązaniem zdecydowanie najkorzystniejszym cenowo. Modulator taki ze względu na swoje niewielkie wymiary, umiejscowiony może zostać w bezpośrednim sąsiedztwie komputera lub odtwarzacza - na przykład w recepcji.
Rozważając zakup modulatora do obiektu hotelowego warto zwrócić uwagę na maksymalny poziom sygnału na jego wyjściu. Im wyższy poziom tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo konieczności zastosowania dodatkowych wzmacniaczy przy podziale sygnału na większą ilość pokoi. Najtańsze, spotykane na rynku modulatory o poziomie wyjściowym rzędu 75-80 dBμV nadają się wyłącznie do zastosowań domowych (przesłanie sygnału z np. odtwarzacza DVD do drugiego pokoju). Cechuje je również wyższy poziom szumów własnych.
W instalacjach analogowych, w których jeden program zajmuje jeden kanał w paśmie warto zwrócić uwagę również na fakt, czy modulator jest modulatorem jedno- (VSB) czy dwustęgowym (DSB). W tym drugim przypadku jeden program zajmował będzie jeden kanał, ale i zakłócał kanał o jeden niższy, co zmniejsza o połowę dostępność pasma.
Gdy konieczne jest wykorzystanie większej liczby modulatorów znaczenia nabiera rozmieszczenie ich w szafie instalacyjnej. Stosowanie typowych modulatorów jednokanałowych w większej ilości, oznacza zazwyczaj plątaninę przewodów, co w konsekwencji uniemożliwia często konserwację instalacji.
W sytuacji takiej dobre rozwiązanie stanowią dwukanałowe modulatory mt420 R82515 Terra. Ich dużą zaletą, oprócz dwóch wbudowanych modulatorów jest możliwość montażu na uniwersalnej szynie DIN, co znacznie wpływa na estetykę oraz funkcjonalność całego układu.
Przykład zastosowania 4 modulatorów mt420 R82515 (8 kanałów)
wraz z zestawem wzmacniaczy kanałowych.
W poniższej tabeli zebrano przykłady modulatorów o parametrach, które czynią je odpowiednimi do montażu w obiektach typu hotelowego. Pełna oferta modulatorów dostępna jest tutaj.
 
NazwaMT-31MT-30AMT-29mt420
KodR871736R871731R871729R82515
Ilość kanałów1112
Maks. poziom wyjściowy [dBμV]809210090
DSB/VSBVSBVSBDSBDSB
Wersja cyfrowa
Instalacje ze stacją czołową
Program w wersji cyfrowej wprowadzić można do instalacji przy pomocy odpowiedniego panelu stacji czołowej MMH-3000 Terra. Enkoder MD-330 R81713 umożliwia zamianę analogowego sygnału audio/video (pochodzącego np. z kamer analogowych lub odtwarzaczy multimedialnych) na cyfrowy strumień danych MPEG-2 TS. Strumień taki umieszczony może być następnie w multipleksie cyfrowym DVB-T i widoczny jako jeden z kanałów tego multipleksu. Program umieszczany jest w multipleksie dzięki zastosowaniu modulatora TRX-360 R81709. Dzięki dodatkowych wejściom, ten sam panel modulatora posłużyć może przy dodawaniu do paczki cyfrowej kanałów pochodzących z satelity, na przykład poprzez zastosowanie panelu odbiornika RDC-311 R817102.
Enkoder MPEG-2 MD-331 do stacji czołowej MMH-3000
Enkoder MD-330 R81713
Przykład zastosowania enkodera przedstawia poniższy schemat.
Przykład zastosowania enkodera MD-330.
W jednym multipleksie umieszczone zostały sygnału A/V z 3 źródeł oraz programu TV satelitarnej.
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
Instalacje z zestawem wzmacniaczy kanałowych Terra
Chcąc dodać własny program w postaci cyfrowej do instalacji zbiorczej dystrybuującej cyfrowy sygnał telewizji naziemnej i korzystającej na wejściu z zestawu wzmacniaczy kanałowych at420R81510 lub at440 R82511, zasadnym będzie skorzystanie z panelu modulatora mdx420 R82518. Przy pomocy tego urządzenia możliwe będzie wprowadzenie do instalacji dwóch programów, dla których źródło sygnału stanowić może dowolne urządzenie A/V i umieszczenie ich w jednym multipleksie DVB-T. Modulator stanowić może dopełnienie zestawu wzmacniaczy lub zainstalowany może być zainstalowany w raz z zasilaczem zupełnie niezależnie w dowolnej szafce RTV/SAT.
Cyfrowy dwukanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC at420 TERRA
Dwukanałowy modulator A/V -> DVB-T mdx420 R82518 Terra.
Modulatory HDMI -> DVB-T Signal
Największą zaletą tej grupy urządzeń jest możliwość wprowadzania do instalacji sygnału najwyższej jakości. Źródło sygnału stanowić mogą odtwarzacze Blu-Ray, rejestratory DVR, czy komputery lub odtwarzacze wyposażone w wyjścia HDMI. Sygnał wyjściowy przyjmuje taką samą postać, jak sygnał DVB-T odbierany z anten telewizji naziemnej. Możliwe jest więc bezproblemowe sumowanie tych sygnałów.
Ideę zastosowania modulatora Signal-751 R86751 przedstawiono na rysunku poniżej.
Transmisja zmodulowanych sygnałów Full HD po kablu koncentrycznym. Strumieniowanie IP multicast.
Dodatkowym atutem urządzenia jest wyjście IP UDP oferujące równoległe strumieniowanie tego samego sygnału w technice IP multicast.