FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

TV, TV-SAT

Elementy instalacji

Dyrektywa CPR - nowy porządek kablowy
Dyrektywa CPR (ang. Construction Products Regulation) jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku, odnoszącym się do wyrobów budowlanych (zastąpiło dyrektywę 89/106 EEC). Rozporządzenie to klasyfikuje wyroby budowlane, a także precyzuje przepisy dotyczące metod ich testowania. Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2013 roku.
Dla przewodów i kabli stosowanych jako wyroby budowlane dyrektywa CPR opiera się na zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014, której data wdrożenia została ustalona na 1.07.2016. Od tej daty producenci/importerzy mieli 12 miesięcy, aby zapewnić pełną zgodność z nowymi przepisami oraz w tym czasie dostosować się do nowych wymagań. Oznacza to, że od 1 lipca 2017 r. wszystkie przewody instalacyjne traktowane są jako wyroby budowlane podlegające stosownym regulacjom. Nowe przepisy nakładają na producentów obowiązek opracowania i udostępnienia Deklaracji Właściwości Użytkowych DoP (ang. Declaration of Performance), a także oznakowania wyrobów objętych normą odpowiednim znakiem CE. Europejska Norma EN50575 określa wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli zasilających, sterowniczych i telekomunikacyjnych stosowanych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej. Kable i przewody objęte niniejszą normą są przeznaczone do zasilania energią elektryczną oraz zastosowań telekomunikacyjnych w budynkach oraz innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania oraz rozprzestrzeniania się ognia i dymu. Niniejsza Norma Europejska dotyczy:
  • kabli elektroenergetycznych – żył izolowanych i przewodów stosowanych np. do zasilania energią elektryczną;
  • kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych – przewodów, kabli symetrycznych oraz współosiowych z żyłami metalowymi stosowanymi np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do transmisji danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz sygnalizacyjnych i sterowniczych;
  • kabli światłowodowych – stosowanych np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do przesyłania danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz w urządzeniach sygnalizacyjnych i aparaturze sterowniczej.
Dotychczas, kable i przewody były wyłącznie produktami elektrotechnicznymi podlegającymi zasadom bezpieczeństwa produktu w ramach Dyrektywy LVD (niskonapięciowa) i podlegały regułom oznaczania przez producenta znakiem CE. Nowe zasady ustanowione przez normę EN50575 nakładają obowiązek dla producentów (importerów i dystrybutorów) wykonania badań przez notyfikowane jednostki certyfikujące/laboratoria celem uzyskania stosowanych certyfikatów potwierdzających klasę odporności ogniowej oraz przygotowanie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) dla potwierdzenia Euroklasy produktu. Euroklasa umożliwia badanie reakcji wyrobów budowlanych na ogień (w tym kabli i przewodów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych) i klasyfikowanie ich według tych samych zasad i kryteriów w całej Europie. Oznaczenie tej klasyfikacji ogniowej można już znaleźć na etykietach wielu wyrobów budowlanych, a niedługo będzie wymagane dla wszystkich.
Oznaczania klasy kabli zgodnie z wytycznymi normy EN50575.
Euroklasa Metody testowania Kryterium dodatkowe Przykładowe wyroby
 AcaEN ISO 1716 kable bezhalogenowe 
 B1ca EN 50399
EN 60332-1-2
wydzielanie dymu (s1, s2),
płonących kropli/cząstek (d1,d2)  
oraz kwasów (a1)
kable bezhalogenowe 
 B2ca EN 50399
EN 60332-1-2
PVC twarde, 
kable bezhalogenowe
 Cca EN 50399
EN 60332-1-2
 kable bezhalogenowe
Dca EN 50399
EN 60332-1-2 
 kable z bardzo dobrym
gatunkowo PVC
 EcaEN 60332-1-2  brak wymagań kable z PVC
 FcaNie spełniające wymagań
dla kabli klasy Eca
 brak wymagań kable polietylenowe oraz PVC 
Dyrektywa CPR zgodnie z normą EN50575 definiuje podział na siedem Euroklas, charakteryzujący kable oraz przewody pod względem reakcji na ogień, jako klasy: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca wraz z kryteriami dodatkowymi, uwzględniającymi wydzielanie dymu, występowanie płonących kropli oraz kwasowość produktów rozkładu termicznego i spalania. Klasa Aca definiuje "kable niepalne", a do klasy Fca zaliczamy kable i przewody, które nie spełniają wymogów klasy Eca. Dodatkowo poniżej przedstawiono oznaczenia kryteriów uzupełniających:
  • s1, s2 - wydzielanie dymu,
  • d1, d2 - wydzielanie płonących kropel/cząstek,
  • a1 - wydzielanie kwasów.
Przykład oznaczenia na przewodzie.
Przykład oznaczenia opakowania zgodnie z normą EN50575.
Kable koncentryczne dzielimy według ich impedancji falowej:
  • 50 Ω - Rodzina przewodów Trilan stosowana w instalacjach WLAN 2,4GHz i 5GHz.
  • 75 Ω - Rodzina przewodów DIPOLNET oraz Triset dedykowana zarówno do instalacji indywidualnych jak i zbiorczych. Z powodzeniem może być stosowana w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2).
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Rodzina przewodów koncentrycznych 75 Om marki Triset.
Rodzina przewodów koncentrycznych 50 Om marki Trilan.
Tabela deklaracji właściwości użytkowych kabli koncentrycznych
zgodnych z dyrektywą CPR.
kodnazwa kablaDoP
PL
DoP
EN
Impedancja
falowa
reakcja na ogień
E1010TRISET-113 PROFI 75 ΩEca 
E1015TRISET-113  75 ΩEca
E1017TRISET-113 PE 75 ΩFca
E1019TRISET-113 HF  75 Ω  Dca 
E1025TRISET-11 PE  75 Ω  Fca 
E1027 TRISET-11 HF    75 Ω Cca 
E1220 Tri-Shield DIPOLNET  75 Ω Eca 
E1230 DIPOLNET    75 ΩEca
E1231 DIPOLNET PE  75 ΩFca
E1171Tri-Lan 240 PE  50 Ω Fca
E1172Tri-Lan 240  50 ΩEca
E1173Tri-Lan 400 PE 50 ΩFca
M5995CAMSET/YAR  75 Ω Eca 
M5997CAMSET/YAR PE  75 ΩFca
Skrętka (ang. twisted-pair cable) jest rodzajem kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji w łączach telekomunikacyjnych oraz sieciach komputerowych. Obecnie najczęściej wykorzystywana jest w sieciach Ethernet. Zbudowana jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą żył. Skręcenie ma na celu eliminację wpływu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami.
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Rodzina przewodów NetSet do okablowanie strukturalnego.
Tabela deklaracji właściwości użytkowych dla skrętki
zgodnych z dyrektywą CPR.
kodnazwa kablaDoP
PL
DoP
EN
Kategoriareakcja na
ogień
E1408NETSET U/UTP5e  Eca
E1410NETSET U/UTP PE+ żel 5e  Fca
E1412NETSET U/UTP PE 5e Fca
E1515NETSET F/UTP 5e Eca
E1517NETSET F/UTP PE 5e Fca
E1608NETSET U/UTP  Eca

 

 
SKOMPLETUJ
BIBLIOTEKA DZIAŁU
NOWOŚCI W BIBLIOTECE
WARTO PRZECZYTAĆ