FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Lp.
Nazwa
Data
1
Dane nadajników TV naziemnej w Polsce
Dane nadajników cyfrowej telewizji naziemnej. Zawartość programowa multiplexów. Obowiązujące w Polsce numery identyfikacyjne ONID, NID, TSID, SID i LCN. Zakłócenia DVB-T od nadajników LTE w paśmie 800 MHz.
2016-10-29
2
Konspekt wstępny
1. Dobór koncepcji w zależności od wymagań inwestora 2. Projektowanie umożliwiające przyszłościową rozbudowę instalacji 3. Okablowanie 4. Sygnał wejściowy
2007-01-01
3
Podstawy projektowania instalacji zbiorczych TV
O antenowych instalacjach zbiorczych (AIZ) można mówić w zasadzie wtedy, gdy wyrównywanie tłumienia sieci abonenckiej jest realizowane za pomocą jednego (centralnego) zestawu wzmacniaczy. W tym centralnym zestawie może być przy tym zastosowane kaskadowanie wzmacniaczy.
2007-01-01
4
DIPOL dla oświaty - Instalacje TV/SAT i CCTV
W artykule przedstawiono propozycje budowy stoisk egzaminacyjnych w publicznych szkołach technicznych wg klasyfikacji programowej E6 i E20. Wskazano też artykuły w których wyjaśniane są zagadnienia będące przedmiotem egzaminów.
2014-01-07
5
Rozprowadzanie sygnałów cyfrowych w sieciach kablowych
Modulacja QAM jest optymalnym rodzajem modulacji dla sieci kablowych. QAM wykorzystuje pasmo hyperband (kanały S) i UHF. Ze względu na kompatybilność z obowiązującym rastrem kanałowym i wymagana przepływność przyjęto iż szerokość pasma kanału w którym stosowana jest modulacja QAM wynosi 8 MHz. Wykorzystując kompresję MPEG-2
2007-01-01
6
Maksymalny poziom wyjściowy w aktywnych elementach sieci zbiorczych i kablowych
Maksymalny poziom wyjściowy jest jednym z ważniejszych parametrów. Jest to taki poziom, jaki może być osiągnięty na wyjściu wzmacniacza, przy założeniu, że zniekształcenia nieliniowe lub skrośne nie przekroczą zadanego poziomu.
2007-01-01
7
Cyfrowa technika transmisji satelitarnej
Obecnie przemysł satelitarny podąża w kierunku zwiększenia liczby kanałów w obrębie pasma przenoszenia transponderów. Nadawca umieszcza 5, 8, lub więcej kanałów na jednym paśmie cyfrowym. Pozwala to na obniżenie kosztów transmisji oraz zwielokrotnienie oferty programowej z pojedynczego satelity. Istotny jest tutaj współczynnik kompresji, który może być zmienny w zależności od oczekiwanej jakości obrazu.
2007-01-01
8
Kompatybilność elektromagnetyczna
Sieć kablowa jako całość musi spełniać wymagania szczelności elektromagnetycznej. Oznacza to, że nie może wypromieniowywać energii powyżej pewnych wielkości, jak również musi być, w określonych granicach, odporna na wpływ zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego.
2007-01-01
9
Metody kompresji sygnałów wizyjnych i dźwiękowych
MPEG-4 jest najnowszym standardem kompresji wideo, który szybko zdobywa popularność, także przy przesyłaniu strumieniowym. W porównaniu do poprzednio przedstawionych standardów wprowadzono w nim efektywne metody reprezentacji danych multimedialnych.
2007-01-01
10
Separacja między wyjściami rozgałęźników
Separacja pomiędzy wyjściami rozgałęźników (tłumienie przenikowe) jest bardzo ważnym parametrem. Decyduje ona o wielkości przenikania zakłóceń pomiędzy elementami sieci podłączonymi do wyjść tego samego rozgałęźnika, jest oczywiste że dążymy do maksymalizacji tego parametru.
2007-01-01
11
O pomiarach sygnału antenowego
Większość parametrów sygnału można zmierzyć stosując selektywne mierniki poziomu, zwane często miernikami pola. Należy zauważyć, iż wykonywanie pomiarów nie jest zbędną stratą czasu a koniecznością. Tylko wykonanie serii zaplanowanych pomiarów może zweryfikować obliczone parametry instalacji, pozwoli także na szybkie ustalenie miejsca w którym popełniono błąd podczas montażu lub projektowania.
2007-01-01
12
Teoria i zastosowanie wzmacniaczy kanałowych
Podstawowym problem przy odbiorze programów telewizji naziemnej są duże różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi kanałami. Zazwyczaj różnice są rzędu 10-20 dB. W dużych instalacjach różnica poziomów sygnałów w instalacji ( powiększana poprzez zmianę tłumienia kabli w funkcji częstotliwości) u abonenta na pewno przekroczy dopuszczalną różnicę poziomu 12 dB w całym paśmie.Dlatego w większych instalacjach ...
2007-01-01
13
Rozgałęźniki i odgałęźniki
Aby utrzymać wymagany odstęp sygnału od zakłóceń wymagane jest by separacja między dwoma dowolnymi odbiornikami wynosiła co najmniej 50 dB. W przypadku, kiedy odbiorniki podłączone są do jednego odgałęźnika, separacja zależy właśnie od separacji odgałęźników oraz od długości kabli.
2007-01-01
14
Symbole w instalacjach antenowych
Wykaz oznaczeń i symboli graficznych stosowanych w schematach antenowych instalacji zbiorczych
2007-01-01
15
Filtry w instalacjach telewizyjnych
Idealny filtr zaporowy posiada zerową tłumienność w paśmie przenoszenia, idealną stromość zboczy (90 stopni) i nieskończenie wielkie tłumienie w paśmie zaporowym. W praktyce nie można osiągnąć idealnego zbocza i idealnej tłumienności.
2007-01-01
16
Wykaz częstotliwości kanałów TV
Zakresy częstotliwości wykorzystywane w antenowych instalacjach zbiorowych i w sieciach kablowych w Polsce czasem sprawiają nieco kłopotów instalatorom. W Polsce obowiązuje numeracja kanałów podana w kolumnie D/K. W Polsce numeracja jest ciągła, to znaczy kanały specjalne numerujemy S8 i potem mamy S9.
2007-01-01
17
Tabela przeliczania poziomu sygnału w dBuV na napięcie w mV
Tabelaryczne zestawienie poziomów sygnału i odpowiadających im napięć.
2007-01-01